Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

EUROSIM 2012

O Konferencji

W miesiącu styczniu, w dniach od 5.01. do 8.01.2012 odbyła się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej międzynarodowa konferencja EUROSIM 2012. Konferencja ta organizowana pod auspicjami networku: Transatlantic Consortium for European Union Studies and Simulations (TACEUSS) była poświęcona polityce azylu i polityce imigracyjnej Unii Europejskiej.

Tegoroczna konferencja była już 25. edycją eurosymulacji, która odbywa się rokrocznie i polega na symulowaniu obrad Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego na przyjęty przez uczestników temat. W spotkaniu biorą udział studenci i wykładowcy z ponad 25 uczelni europejskich, i amerykańskich w liczbie ok. 250 osób. Jest to najstarsza i największa tego typu inicjatywa na świecie, odbywająca się naprzemiennie raz w Europie, raz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wśród uczelni biorących udział w tym przedsięwzięciu znajdują się m.in. świetne uczelnie europejskie, jak: Maastricht University, University of Antwerp, University of Trier, University of Twente, Hanze University Groningen, jak i amerykańskie: New York University, Niagara University, Weidner University, State University of New York, i inne.

Dolnośląska Szkoła Wyższa od siedmiu lat działa w sieci TACEUSS. Uczelnia jest bardzo aktywnym, i jedynym polskim uczestnikiem eurosymulacji. Funkcję Dyrektora Europejskiego networku TACEUSS w latach: 2010 i 2011 pełniła mgr Jadwiga Dobrowolska, Dyrektor Biura ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej DSW i jako członek Executive Board kreowała w jego pracach politykę uczelni europejskich. Wniosek o organizację konferencji we Wrocławiu został przedstawiony z inicjatywy DSW networkowi TACEUSS w roku 2008. Od tego czasu przez blisko dwa lata DSW przekonywała do swojej kandydatury podczas prac i spotkań networku – ubiegając się o lokalizację konferencji we Wrocławiu, i rywalizując z innymi uczelniami europejskimi. W roku 2010 rozpoczęły się w DSW przygotowania do goszczenia tak licznej grupy młodzieży. Organizacja tak dużego przedsięwzięcia wymagała, by studenccy uczestnicy eurosymulacji z lat ubiegłych zostali zaproszeni do pomocy w obsłudze konferencji. Stanowili oni trzon wolontariatu studenckiego, który licznie wsparł EuroSim20102.

Z uwagi na to, że była to 25. edycja eurosymulacji, a także zważywszy na jej unikatowy charakter i ogromny międzynarodowy zasięg, wydarzenie to miało wyjątkowe znaczenie nie tylko dla naszej Uczelni, ale także dla miasta Wrocławia i całego regionu. Do działań na rzecz konferencji włączyły się władze miasta Wrocławia, władze Portu Lotniczego Wrocław S.A., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocławski Park Przemysłowy i wiele innych instytucji naszego miasta. Jesteśmy dumni, że mogliśmy gościć z sukcesem EuroSim 2012 – w murach DSW.